line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Serumski amyloid A(SAA)

 

Serumski Amyloid A spada u grupu proteina akutne faze. Njegova koncentracija u serumu, plazmi, staničnoj kulturi ili mlijeku može porasti i do 1000 puta za vrijeme infekcije. 

Sa različitim testovima ovisno o uzorku koji se koristi za detekciju može se detektirati koncentracija SAA kod ljudi ali i kod različitih životinja.

Više ...

 

 
 

 

Novosti

Brzi testovi...

Detekcija u hrani...

Haptoglobin...

Serumski amyloid A (SAA)...

PCR - kitovi...

Jena Bioscience...