line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Heptoglobin

 

Koncentracija haptoglobulina je povećana kod upalnih reakcija kao što su  infekcije, alergije, opekline, ozljede...
Kvantitativni test za određivanje koncentracije Haptoglobulina iz seruma, plazme i mlijeka Elisa metodom kod goveda, svinja, pasa, mačaka, glodavaca i riba

Više ...

 

 
 

 

Novosti

Brzi testovi...

Detekcija u hrani...

Haptoglobin...

Serumski amyloid A (SAA)...

PCR - kitovi...

Jena Bioscience...