line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Brzi testovi

Imunokromatografski testovi
latex testovi i hemaglutinacijski testovi za:

Infektivne bolesti
Testovi na droge
Markeri hepatitisa
HIV
Srčani markeri
Hormoni i tumor markeri
Autoimine bolesti

Više ...

 

 
 

 

Novosti

Brzi testovi...

Detekcija u hrani...

Haptoglobin...

Serumski amyloid A (SAA)...

PCR - kitovi...

Jena Bioscience...